Hur andas du ?

De flesta av oss andas på ett sätt som har stort utrymme för förbättringar.

Vi överandas, håller andan, andas högt upp i bröstet eller upplever att vi inta andas alls.

Dessa andningsmönster utgör en stor stress för kroppen och leder till syrebrist och energibrist.
 
Hur andas du ?
 
Du kanske : 
- harklar dig när du är stressad ( en harkling är ett andetag )
- håller andan när du koncentrerar dig
- andas forcerat när du pratar
- har öppen mun när tränar och sover
- snarkar du sover ( en snarkning är ett andetag ).
 
Att det är viktigt att andas är ingen nyhet. Men det är också viktigt HUR vi andas.
   
 
Eftersom vi andas cirka 20-25000 gånger på ett dygn är andningen kroppens enskilt
viktigaste regulator för att hålla kroppen i balans .

Så det finns all anledning att titta närmare på hur vi andas.

De viktigaste kännetecknen på en optimal respektive ineffektiv andning är:   
 
 Försämrad andning
 
* Munandning,öppen mun
* Ytlig bröstandning 
* Spänd uppdragna axlar
* Orytmisk ,oregelbunden andning
* Ljudlig
* Snabba andetag
* Kort,spänd utandning
* Framåtlutad, ihopsjunken hållning
* Hjälpmuskler i bröst, nacke, axlar är överaktiva
* Endast övre delen av bröstkorgen vidgas.
 
 
  Optimal andning
 
* Näsandning ,stängd mun
* Djupandning
* Avslappnad
* Rytmisk,regelbunden
* Tyst
* Långsam ,få utandningar
* Lång utandning
* Upprätt hållning
* Diafragman står för 70-80 % av muskelarbetet
* Nederdel av bröstkorg expanderar i sidled, framåt och bakåt.

 
 

Lär dig mer

Medverka i 28-dagars
Medveten Andningsträning
All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en
förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har
andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst
och närsomhelst. Att andas på ett bra sätt i vardagen är inte alltid det
enklaste, samtidigt som vi har alla möjligheter att förbättra den med lite
träning. Genom att förbättra din andning är chansen stor att din hälsa, sömn
och energinivå också förbättras.
Träningsprogrammet 28-dagars Medveten andningsträning hjälper
dig komma igång med att förbättra dina andningsvanor. Det är bara att
följa dessa enkla stegen:

STEG 1 -ANDNINGSINDEX FRÅGEFORMULÄR
Ta tempen på din andning och hälsa genom att svara på frågorna i
Andningsindex. Frågorna hjälper dig bedöma din andning och bli medveten om hur
väl dina luftvägar fungerar.

STEG 2 - SÄTT MÅL
Skriv ned ned dina tre viktigaste mål relaterat till ditt välmående. Hämta
gärna inspiration från dina svar på frågorna i Andningsindex. Frivillig.

STEG 3 - KOPPLA MÅLBILDER TILL MÅLEN
Ju mer känslomässigt engagerad du är i ett mål, desto större chans att du
når det. Ett sätt att engagera känslorna är genom att koppla en målbild till
målet. Frivillig.

STEG 4 -TRÄNINGSSCHEMA
Fyll i träningsschemat under 28 dagar
användning av Relaxatorandningstränare för att träna upp dina andning, SleepTape för att tejpa din mun på natten och utöva fysisk aktivitet med stängd mun.Vårt 28dagars andningsträningsprogram har potentialen att förändra ditt liv!

STEG 5 -ANDNINGSVANOR
Fyll i schemat för dina andningsvanor i vardagen i slutet av varje vecka -
dag 7, 14, 21 och 28. Medvetenhet om dina dagliga andningsvanor är ett viktigt
första steg till att förbättra dem.

STEG 6 -ANDNINGSINDEX FRÅGEFORMULÄR ÅTERIGEN
Efter 28 dagars andningsträning svarar du återigen på nedanstående frågor i
Andningsindex. Du kommer bli förvånad över den positiva påverkan
andningsträningen haft på din poängsumma.

STEG 7 -UTVÄRDERING
Svara på frågorna i utvärderingen. Hur mycket har din hälsa och ditt
välbefinnande förbättrats tack vare andningsträningen?

Vill du boka en tid eller veta mer ?

Kontakta då oss och sänd en fråga här: